Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Murowana Goślina  sprawdź informacje Na Mapie gminy Murowana Goślina

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Murowana Goślina.

Mapa Geoportal Murowana Goślina

Dane urzędu

Urząd Miasta i Gminy Murowana GoślinaPlac Powstańców Wielkopolskich 9Murowana Goślina, 62-095

Tel: 61 8923600

Fax: 61 8122140

Elektroniczna skrzynka podawcza: /v821mc4atd/SkrytkaESP

E-mail: gmina@murowana-goslina.pl

Powiat: poznański

Województwo: wielkopolskie

Numer TERYT gminy Murowana Goślina: 3021113

Witryna: www.murowana-goslina.pl

Władze lokalne: Burmistrz Dariusz Urbańskigmina@murowana-goslina.pl

Gmina Murowana Goślina w liczbach

Powierzchnia gminy Murowana Goślina*

172 km2

508 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Murowana Goślina*

16 942 mieszkańców

441 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Murowana Goślina*

98 mieszkańców na km2

796 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Murowana Goślina

Geoportal Murowana Goślina prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Murowana Goślina

Jak powstał Geoportal gminy Murowana Goślina?

Geoportal Murowana Goślina powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Murowana Goślina, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Murowana Goślina umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Murowana Goślina

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Murowana Goślina?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Murowana Goślina;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Murowana Goślina;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Murowana Goślina;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Murowana Goślina;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Murowanej Gośliny.
Informacje na Geoportalu Murowana Goślina

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Murowana Goślina?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Murowana Goślina;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Murowana Goślina;
 • Rejestr MPZP Murowana Goślina;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Murowana Goślina;
 • Mapa Topograficzna gminy Murowana Goślina;
 • Mapa Solarna gminy Murowana Goślina;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Murowana Goślina;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Murowana Goślina

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Murowana Goślina?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Murowana Goślina.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Murowana Goślina łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Murowanej Goślinie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Murowanej Gośliny zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Murowana Goślina, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Murowana Goślina oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Murowana Goślina. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Murowanej Gośliny możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Murowanej Gośliny. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Murowana Goślina. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Murowana Goślina.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Murowanej Goślinie.

  Geoportal gminy Murowana Goślina posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Murowana Goślina. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Murowanej Goślinie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Murowana Goślina przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Murowanej Goślinie.

  W Geoportalu Murowana Goślina przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Murowana Goślina. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Murowanej Goślinie. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Murowana Goślina zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Murowana Goślina, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Murowana Goślina oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Murowana Goślina.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Murowana Goślina. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Murowana Goślina są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Murowana Goślina podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Murowana Goślina.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Murowanej Goślinie. W Geoportalu gminy Murowana Goślina udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Murowanej Goślinie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Murowana Goślina.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Murowana Goślina. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Murowana Goślina dla mieszkańców

Geoportal Murowana Goślina jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Murowana Goślina. Na mapie Murowanej Gośliny sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Murowana Goślina mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Murowana Goślina. Korzystając z map Geoportalu gminy Murowana Goślina w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Murowana Goślina są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Murowana Goślina dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Murowana Goślina dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

poprawki Senatu przywracające 500 m od wiatraków

Odrzucono poprawki Senatu przywracające 500 m od wiatraków

Przejdź do wpisu